Det enkla svaret är: Ja. Men det kan vara en knepig fråga att svara på.Hur många nationer det finns i världen beror på vem som räknar. Vissa säger 193, många 195 och 197, andra 201, 204 eller till och med 249. Antalet länder med fullt medlemskap i FN är 193. Därpå tillkommer två permanenta observatörsländer. De 195 länderna är basen för att undvika politiska diskussioner. Du kommer se att vi nämner att OUAW har sand från 195+ länder, + står för sand från från ytterligare länder och platser. Länder som många av oss räknar som länder eller som vid vissa tillfällen räknas som länder. Plus sand från platser som jag, grundaren tycker tillför något extra. Som OUAWs hemliga ingrediens 😃Länder utöver FN’s medlemsstater och som sand ingår från är Taiwan, Västsahara och Kosovo. Därpå ingår sand från en rad självständiga territorier som till exempel inom sport anses vara ett eget land, annars inte. Plus sand från vissa områden självdeklarerade som nationer utan erkännande från de internationella samfunden.OUAW är inkluderande, sand från de  flesta ”möjliga nationer” ingår som en del av den ”hemliga ingrediensen”.Men det tar inte slut där.I listor över länder ingår ibland också fiktiva så kallade mikronationer (inte att förväxla med mikrostat) eller landprojekt. Det  är små självutnämnda entiteter skapade av grupper eller individer  i konstnärligt, underhållnings-, PR, eller politiskt syfte, Ett exempel på det senare är Republiken Molossia, som hävdar suveränitet över en liten bit mark nära Dayton, Nevada, USA (sand härifrån är en del av den hemliga ingrediensen) och i Sverige Lars Vilks Ladonia.