Frankrike

Sand Origin

Saint-Savin

Random Sand Fact

”I livets timglas räknas varje sandkorn,” lyder ordspråket.

Timglas, där sand sakta sipprar ner, återkommer som symboler och i ordspråk. 

Mängden sand, dess typ och form, samt storleken på hålet mellan glasbehållarna, avgör tidsintervallet som mäts av timglaset.

Idag används de mest för tidtagning till sällskapsspel, vid bastubad eller tandborstning. Eller som dekoration. 

Men innan tiden rinner iväg – hur kopplar det an till Frankrike?

Det första timglaset uppfanns av en fransk munk på 700-talet e.Kr. Om det var för kyrkliga aktiviteter är oklart men i äldre svenska kyrkor finns eller fanns oftast fyra sammankopplade timglas i predikstolen inställda på 15, 30, 45 och 60 minuter. 

Timglaset visade sig snabbt vara idealiskt för sjöfart. Kan detta ha bidragit till att Frankrike utforskade haven och med sina territorier idag har flest tidszoner av alla länder — hela 13 stycken?

Jag hoppas att du slipper se ett timglas med stillastående glas på din skärm. Vi vet alla vad det betyder…

More locations