Storbritannien – Skottland

Sand Origin

Loch Morlich at the foot of Cairngorm Mountain*Ibland, som i fotboll , delas Storbritannien upp i England, Skottland, Wales och Nordirland. Därför får Storbritannien representeras av flera sandinsamlingsplatser. 

Random Sand Fact

Har du någonsin frustrerat fastnat i en sandbunker på en golfbana och undrat varför någon kommit på att medvetet placera ut nåt sånt?  Eller sett annan stå i en?

Hade inte golfbanor fötts på sandslätter i Skottland hade golfbanor som vi känner dem med sina bunkrar kanske aldrig funnits.

Sandbunkrar var ursprungligen naturligt exponerade sandområden i gräsbevuxen mark där de första banorna utvecklades.

Idag lägger golfbanearkitekter strategiskt till bunkrar både för att utmana och för estetiken.

Sandhindren kan vara riktiga spelvändare, fånga vilsekomna bollar och testa spelarnas färdigheter.

De drar till sig uppmärksamhet och väcker engagemang bland entusiaster och experter.

Fore!

More locations